14/10: Chiếm biển, chiếm luôn bãi biển? thế giới càng ngày càng ghét Trung Cộng, theo nghiên cứu của PRC

14 Tháng Mười, 2019 |

Từ vụ cắm bảng “Khu vực dành cho khách Trung Quốc” bằng tiếng Việt (để cấm người VN) đến giăng cờ TC chụp hình ở các bãi biển Nha Trang trong khi lãnh đạo CSVN ngậm miệng dù tàu của Tàu Cộng vào Bãi Tư Chính. Cuộc nghiên cứu toàn cầu của Pew Research Center mới nhất cho thấy tâm lý ghét Trung Cộng của thế giới ngày càng gia tăng, kể cả 5 nước ở Châu Á Thái Bình Dương như Nhật, Đại Hàn, Úc, Phi Luật Tân… và dĩ nhiên người VN nữa, nhưng tại sao đảng CSVN cứ lú người mà mê láng giềng 4 tốt 16 chữ vàng?