GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 14/6: Trọng đã điện đối tác Trump mừng người Việt làm vẻ vang dân tộc chưa? Xin lỗi ông Huấn nữa chứ

14 Tháng Sáu, 2019 |

GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH: BĨ CỰC THÁI LAI. Trải qua đau thương, dân tộc VN may mắn có một cộng đồng hải ngoại gồm nhiều tinh hoa của nhân loại, mai kia con cháu sẽ đóng góp khi chế độ CS ngu dân không còn. Hãy ngẩng cao đầu như Lương Xuân Việt, Lê Bá Hùng, Dương Nguyệt Ánh… những thuyền nhân tị nạn CS bất khuất.