16/3: Thuyết âm mưu chiến tranh sinh học trở lại: Mỹ Tàu phản đang đối nhau về việc nước nào gây ra Corona Virus ở Vũ Hán. Úc đưa ra những biện pháp mạnh với đại dịch

16 Tháng Ba, 2020 |

Úc có thêm 2 phụ nữ chết cuối tuần qua vì Wuhan virus. Thủ tướng Morrison trấn an dân chớ hoảng sợ. Mỹ-Tàu đổ thừa nhau nguồn gốc virus, gây nghi ngờ thuyết âm mưu chiến tranh sinh học. Giáo sư Mác-lê Nguyễn Quang-Thuấn đi du hí về mang virus vào Việt Nam?