17/6: Noi theo Hồng Kông! Chửi Lý, câm miệng với Tập: nhục! Mê phi cơ Mỹ, con bài tự diễn biến lộ dần

17 Tháng Sáu, 2019 |

Nếu 3.5% dân số VN biểu tình như người Hồng Kông, họ sẽ thay đổi chế độ, theo nhà nghiên cứu Đại học Havard * Đảng và cuồng Cộng mạnh miệng chỉ trích và dọa Singapore, nhưng cúi mặt, ngậm miệng trước phát biểu của Trung Cộng tại Shangri-La * Huấn luyện phi công VN và chuyển giao máy bay là con bài “diễn biến hòa bình” của đế quốc Mỹ, bất chiến tự nhiên thành.