20/5: Trọng giả? Thật? Lú? Thâm? Giải mã sự xuất hiện bất ngờ của Tổng-tịch qua vở bi hài kịch

20 Tháng Năm, 2019 |

Máu đổ Lăng Ba Đình”! Chừng một tuần sau khị Nguyễn Phú Trọng “mất tích”, có tin đây chỉ là trò “giả chết bắt quạ” hay “lộng giả thành chân” của một tay cộng sản gộc giả bộ “lú” nhưng rất thâm. Sự trỗi dậy của Tổng-tịch từ “âm ti” cho thấy võ công của Trọng nay sẽ thâm hậu hơn, độc địa hơn, hứa hẹn một cuộc đấu đá chém giết hung hãn hơn.