23/3: VN cấm ngoại quốc & Việt kiều. Trọng ngủ rồi Trọng thức, lộ mặt nói chẳng ra gì! ÚC đóng cửa dịch vụ không cần. MỸ phong tỏa 4 TB

23 Tháng Ba, 2020 |

Sau đại dịch xuất phát từ Vũ Hán (thuyết âm mưu nghi là do TC), Trung Cộng sẽ bị thế giới tẩy chay, dẫn đầu bởi TT Trump. Một chế độ sống nhờ gian dối, lừa bịp qua những hành động tàn ác sẽ sụp đổ. Đàn em Việt Cộng bán nước cũng vì thế mà sụp theo. CSVN có tồn tại 100 năm cũng chẳng nghĩa lý gì với lịch sử hàng ngàn năm của VN và nhân loại. Chớ vênh váo!