24/2: Tổng Trọng hoang tưởng, đàn em cúi nghe, Thái Thanh Quý dựng tượng Lênin. Việt Nam công bố hết dịch coronavirus

24 Tháng Hai, 2020 |

Nghệ An là tỉnh nghèo nhất nhưng tân bí thư tỉnh ủy thỉnh tượng Lê-nin về dựng làm dân mất hàng chục, hàng trăm tỉ tiền Hồ. Đầu tuần này (24/2), Tàu có 77,000 người bị nhiễm, 2,360 chết. Nam Hàn nước tiên tiến có trên 600 bị nhiễm và 6 người chết vì dịch cúm nhưng ngụy quyền Hà Nội ngu dốt nói sẽ tuyên bố hết dịch, mở của cho người Tàu vào tự do sau khi nhận lệnh từ Bắc Kinh.