25/5: Nhà báo viết về người đòi bắt Nguyễn Phú Trọng, đã bị bắt. Chỉ có Trump mới trị được Tập/Tàu?

25 Tháng Năm, 2020 |

Hai nhà báo Phạm Thành và Nguyễn Tường Thụy đều là những người chống đảng CS và cá nhân Nguyễn Phú Trọng, người bị coi là hèn, thân hay tay sai TC. Ai ra lệnh bắt họ? *Hồng Kông sẽ là Thiên An Môn thứ hai? Link Điểm Báo bài của Nguyễn Tường Thụy: https://bit.ly/2WY0OKs