3/8: VN bị thế giới khinh rẻ vì VC: who cares! Hà Nội ép Hải Long kháng án? Vũ Nhôm xử kín án nhẹ

03 Tháng Tám, 2018 |

Các bài điểm báo tuần này: Một tập đoàn lãnh đạo làm ô nhục đất nước (TiVi Tuần-san) * Who cares (bất cần – comment của khán thính giả Quang An) * Tướng an ninh đội lốt phó thủ tướng sang Đức xin xây chùa (Thoibao.de) * Có phải xử kín Vũ Nhôm để khỏi lộ quan chức không? (Phạm Chí Dũng/ VOA).