30/3: Đảng móc tiền cụ bà nghèo mà không thẹn! Chống virus ngủ bờ bụi. CSVN hấp hối! Úc chi $750/tuần cho công nhân

30 Tháng Ba, 2020 |

LUCKY COUNTRY: đất nước may mắn, mỗi công nhân được chính phủ Úc hỗ trợ $1500 đô mỗi 2 tuần. Chi tiết, bấm link: https://tvtsonline.com.au/vi/tin-tuc/…

Hãy theo dõi báo giấy TVTS hay mạng tvtsonline.com.au để biết chính sách phòng ngừa Wuhan virus của Chính phủ Úc và tiền chính phủ cho các doanh nghiệp, công nhân và người dân: $320 tỉ Úc kim!!! Trong khi xin tiền của người nghèo, để bộ đội và tình nguyện viên chống dịch ngủ bờ ngủ bụi, CSVN phung phí tiền trang trí hoa tươi họp đảng. Những lý do rất thuyết phục rằng cả nước đang có nhiều người nhiễm virus Vũ Hán và chết.