9/9: Tư Chính? Trọng chỉ theo Mỹ khi bị Tàu dồn vào chân tường. Luật riêng cho 3 ông chức cao & giàu có

09 Tháng Chín, 2019 |

VN xoay trục sang Mỹ hầu như là một định đề phải có, không còn lối thoát. Hối lộ trên 3 triệu Mỹ kim nhưng vì có công với đảng, chi nhiều tiền thì cũng được xét nhẹ tội, đấy là chính sách ưu việt của đảng, theo Bộ Công an!