GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 14/8: Nguyễn Đức Chung bị đánh đúng theo quy trình: tử hình? Một tội đồ của Huế Phiêu diêu với Hồ

14 Tháng Tám, 2020 |

Thơ của Lê Khả Phiêu về trận Mậu Thân 68: “Vì người ta xông tới/ Kính thưa Bác, chúng con vào trận cuối”. Tướng Mac Arthur phát biểu khi tổng thống Mỹ không chấp nhận thả bom nguyên tử lên Tàu Cộng và Bắc Hàn : “50 năm sau, China sẽ là một trong những cường quốc của thế giới”.