GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 15/11: Là cộng sản mà có tỉ phú đô-la? Trí tuệ 96 triệu dân đâu rồi? Xã hội suy đồi, khoe khoang, bợ đỡ

15 Tháng Mười Một, 2019 |

Định nghĩa chủ nghĩa CS: một xã hội không có giai cấp trong đó mọi người cùng sở hữu và kiểm soát mọi phương tiện sản xuất; mọi người làm theo khả năng và hưởng theo nhu cầu. Nhưng xã hội VN hiện nay bất bình đẳng? Cả một tầng lớp trọc phú ăn trên đầu cổ nhân dân. Một sự lừa bịp trắng trợn 89 năm qua, từ HCM đến Nguyễn Phú Trọng, nhưng tại sao 90 triệu dân VN (trừ đảng viên CS và bọn ăn theo) cứ cắn răng, cúi đầu chịu đựng?  Cho đến bao giờ? Một con én: Vụ ông Châu Văn Khảm bị CS xử 12 năm tù.