GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 12/6: Phúc nổ bậy: Đại bàng không làm tổ ở VN. Cột điện Mỹ không biết đi! Biden-Pelosi hạ phẩm giá

12 Tháng Sáu, 2020 |

Có người đứng đầu chính phủ nào trên thế giới phát biểu như Nguyễn Xuân Phúc? Việt kiều (tức du học sinh, lao động nước ngoài…) làm xấu VN qua việc trộm cắp, hôi của, phải chăng vì nhiễm “đạo đức HCM” từ lãnh đạo cộng sản? Ai không tuân thủ luật giãn cách, phải bị phạt bất kể màu da!