THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 10.10.2019: Trọng đi Mỹ với hy vọng hão. VN nhờ Ấn-độ năn nỉ Tập. Các cựu tướng bàn về Bãi Tư Chính

10 Tháng Mười, 2019 |

VIỆT NAM: Đảng CSVN đang lâm vào ngõ cụt nên nhờ Ấn Độ làm trung gian để nói chuyện Biển Đông và Bãi Tư Chính với Trung Cộng. Các cựu tướng lãnh trong buổi tọa đàm khoa học nói mất Bãi Tư Chính là VN sẽ mất hết các đảo.

THẾ GIỚI: Người Hồng Kông cương quyết tranh đấu đến cùng dù phải chết.

ÚC: Cộng đồng Việt Nam ở Melbourne biểu tình chống Trung Cộng.

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.