THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 11.6.2020: Dư âm hội nghị 12. Tư pháp VN phải được cải sửa. Bộ CA quản lý trại giam. Vai trò luật sư con số 0

11 Tháng Sáu, 2020 |
VIỆT NAM: Trần Quốc Vượng, Tổng bí thư trong Đâi hội 13? Nỗi đau dân oan xứ Việt. Nguyễn Xuân Phúc nói ở Mỹ cột đèn biết đi cũng về Việt Nam.
THẾ GIỚI: Căng thẳng giữa Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh sau khi TC ra luật an ninh áp dụng đối với Hồng Kông.
ÚC: Vì virus Vũ Hán, kinh tế Úc chính thức bước vào thoái trào. Chính phủ Lao động TB Victoria đi ngược với chính sách của nước Úc.
COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.