THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 17.10.2019: Giỗ 2.11 bàn công và tội của NĐ Diệm và Hồ CM, người quốc gia dân tộc và người CS quốc tế

17 Tháng Mười, 2019 |

Xem thêm chi tiết về hai nhân vật này, bấm link: https://bit.ly/2MIMxep