THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 26.9.2019: Tàu Cộng là “cha” VC qua hiệp ước dẫn độ bất bình đẳng, nên cứ “vô tư” phạm tội? TC đòi Bãi Tư Chính! Tình hữu nghị Úc-Mỹ keo sơn

26 Tháng Chín, 2019 |

VIỆT NAM: Phạm tội đánh bạc, giết người, lường gạt, hãm hiếp… tại VN nhưng được giải về Tàu là xong. Ngược đời, trái với thông lệ. Chủ quyền VN ở đâu?

THẾ GIỚI: Biểu tình Hồng Kông, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, mối đe dọa từ Iran.

ÚC: Thủ tướng Úc nói tình bạn Úc-Mỹ sẽ kéo dài thêm 100 năm nữa.

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.