THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 28.11.2019: VC “Buôn người”, dùng Phạm Chí Dũng để mặc cả với EU. Bầu cử ở Hồng Kông. Gián điệp TC xin tị nạn ở Úc

28 Tháng Mười Một, 2019 |

VIỆT NAM: Với chính sách “vào trước bắt sau, bắt bù, bắt hạn chế”, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng cuối cùng đã bị Tổng-tịch Trọng và Tô Lâm bắt trước khi VN ký các hiệp định thương mại với Liên Âu”.

THẾ GIỚI: Đại thắng bầu cử hội đồng quận là bước đầu để Hồng Kông tiến tới dân chủ thật sự với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ.

ÚC: Vụ gián điệp Wang Liqiang xin tị nạn là xì căng đan tình báo lớn nhất giữa Trung Cộng và Úc. Đợi xem cuộc điều tra của chính phủ Úc.

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.