THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 30.5.2019: Mỹ-Úc cùng bao vây Trung Cộng ở TBD. Trọng nói chớ lăm le ghế tui! Cha Thanh giải thích gì?

30 Tháng Năm, 2019 |

VIỆT NAM: Áp lực điều tra lãnh đạo Hà Nội * Vũ Nhôm nhận thêm án tù 17 năm * Tổng-tịch Trọng nhắn các đồng chí chớ nhăm nhăm về nhân sự (giành ghế) * Cha Thanh nói về đường lối làm việc của Dòng CCT: phục vụ người nghèo trước bất công xã hội ở mọi nơi.

THẾ GIỚI: Thủ tướng Anh May từ chức, một cái gương cho tập đoàn lãnh đạo CS * TT Trump công du Nhật.

ÚC: Thủ tướng Morrison công du đầu tiên đảo quốc Solomons trong chiến lược khống chế sự bành trướng của Trung Cộng ở Nam Thái Bình Dương.

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.