Nghị sĩ Việt phản đối dự luật cho đảng viên CS làm việc cho chính quyền California

13 Tháng Năm, 2017 | Người Việt đó đây
Nghị Sĩ Janet Nguyễn. Photo Courtesy: AP Photo/Rich Pedroncelli

Trong những thư thông báo được gởi đi, các viên chức Mỹ gốc Việt đã lên tiếng phản đối một dự luật đã được thông qua tại Hạ Viện California, và sẽ được biểu quyết tại Thượng Viện, nơi có một nghị sĩ gốc Việt là bà Janet Nguyễn. Nữ nghị sĩ này và nhiều vị dân cử khác đang chống dự luật cho phép đảng viên Đảng Cộng Sản được làm việc cho chính quyền California.

Nhiều thập niên trước đây, trong thời Chiến Tranh Lạnh giữa khối tự do và cộng sản trên thế giới, nhiều nơi tại nước Mỹ đã có luật cấm đảng viên Cộng Sản (CS) được làm việc cho chính phủ ở mọi cấp bậc.

Giờ đây, trong thời mà Tổng Thống Donald Trump và các viên chức của ông đang đối phó trước những cuộc điều tra về những mối quan hệ giữa họ với các thế lực tại Nga, một cường quốc không còn mang danh nghĩa là nước cộng sản nhưng vẫn còn nhiều tàn dư của thế lực đỏ, và những tố cáo gia đình ông Trump hợp tác kinh doanh với Trung Quốc, một quốc gia vẫn theo chế độ cộng sản, thì một số viên chức tại California nghĩ rằng đã đến lúc nên xóa bỏ một quy định cấm đảng viên cộng sản làm việc cho chính phủ.

Vào ngày thứ Hai vừa qua, Hạ Viện California đã thông qua một dự luật do Dân Biểu Rob Bonta đệ trình. Ông Bonta là đảng viên Dân Chủ đại diện vùng Oakland. Ông là người Mỹ gốc Phi Luật Tân. Bonta nói rằng giờ đây chính phủ nên cứu xét hành động và bằng chứng làm việc của mỗi cá nhân, chứ không phải dựa theo đảng chính trị của họ. Ông cho rằng xét theo đảng phái chỉ là “những danh hiệu trống rỗng.”

Dân Biểu Rob Bonta nói những luật cổ xưa nên được hủy bỏ, và chính quyền không nên sa thải một người chỉ vì người đó “ủng hộ hoặc được biết là đảng viên Đảng Cộng Sản.”

Có ít nhất ba Dân Biểu Cộng Hòa đã lên tiếng chống dự luật của ông Bonta, trong đó có Dân Biểu Travis Allen từ Huntington Beach. Ông Allen nói, “Dự luật này quá phản cảm đối với tất cả người California.” Dân Biểu Allen nói rằng Hạ Viện rằng trong số các cử tri của ông có nhiều người đã phải trốn chạy chế độ Cộng Sản.

Dân Biểu Bonta có nói thêm rằng dự luật có một điều khoản cho phép chính quyền sa thải bất cứ nhân viên chính phủ tiểu bang nào, “nếu nhân viên đó ủng hộ hoặc là thành viên” của một tổ chức hoạt động để “lật đổ chính phủ Hoa Kỳ hoặc bất cứ chính phủ nào bằng bạo lực.”

Dự luật đã được Hạ Viện thông qua với số phiếu 41-30. Bước kế tiếp cho dự luật là Thượng Viện California. Tại Quận Cam, các vị dân cử gốc Việt đã mau chóng lên tiếng chống dự luật. Dưới đây là thư thông báo từ văn phòng của Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn, và từ Nghị Viên Phát Bùi.

Theo Viễn Đông Online