Tử vi trong tháng của Tử vi gia Thiên Phúc: Từ ngày 04 .02.2023 đến ngày 05 .03. 2023.

01 Tháng Ba, 2023 | Uncategorized,Tử vi
Tử vi gia Thiên Phúc  tư gia, Montreal, Canada. Hình: TiVi Tuần-san

Tháng Giêng (Giáp Dần/ năm Quý Mão 2023). Từ ngày 04 Feb đến ngày 05 Mar 2023.

Tháng này khắc các tuổi: Mậu Thân, Bính Thân, Nhâm Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Trung bình

Giáp Tý 40 và 100 tuổi: Nam: Đi xa bất lợi. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Buồn vui thất thường.

Nhâm Tý 52 tuổi: Nam: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức. Vạn sự thắng ý.

Canh Tý 64 tuổi: Nam: Đi xa có lái xe phải cẩn thận. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam đi xa có lái xe phải cẩn thận. Tốt hơn không lái xe.

Mậu Tý 76 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý. Nữ: Đi xa bất lợi. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Tý 88 tuổi: Nam: Tuổi già nghỉ ngơi. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Cũng như nam. Giữ gìn sức khỏe là vàng.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Ất Sửu 39 tuổi và 99 tuổi: Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục. Buồn vui thất thường.

Quý Sửu 51 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc tiếp tục. Cẩn thận nơi sông nước.

Tân Sửu 63 tuổi: Nam: Công việc cố gắng. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục. Buồn vui lẫn lộn.

Kỹ Sửu 75 tuổi: Nam: Công việc mệt nhọc. phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục. Có tin buồn.

Đinh Sửu 87 tuổi: Nam: Mưu sự trước khó sau thàng. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Trung bình

Bính Dần 38 và 98 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam công việc hanh thông.Phòng chi tiêu hao tán.

Giáp Dần 50 tuổi: Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Nhâm Dần 62 tuổi: Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục. Cẩn thận nơi sông nước.

Canh Dần 74 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân giúp sức. Được hưởng phúc ăn mặc. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Mậu Dần 86 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Tốt

Đinh Mão 37 và 97tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Ất Mão 49 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Quý Mão 61 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Cũng như nam công việc hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước.

Tân Mão 73 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp đỡ may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Kỹ Mão 85tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Tốt

Mậu Thìn 36 và 96 tuổi. Nam: Đi xa thay đổi thuận lợi. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ:. Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Bính Thìn 48 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Đi xa chi tiêu hao táng. Nữ: Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý

Giáp Thìn 60 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Thìn 72 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Canh Thìn 84 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Trung bình

Kỷ Tỵ 35 và 95 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Đinh Tỵ 47 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Ất Tỵ 59 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Quý Tỵ 71 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc bình thường.  Vạn sự thắng ý.

Tân Tỵ 83 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Canh Ngọ 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Mậu Ngọ 46 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Bính Ngọ 58 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Giáp Ngọ 70 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Nhâm Ngọ 82 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Xấu

Tân Mùi 33 và 93 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức. vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Mùi 45 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Đinh Mùi 57 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý.

Ất Mùi 69 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Quý Mùi 81 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Tốt

Nhâm Thân 32 và 92 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Canh Thân 44 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Được hưởng phúc ăn mặc. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Mậu Thân 56 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Bính thân 68 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Giáp Thân 80 tuổi. Nam và nữ: Tuổi trẻ chẳng tụ tài nguyên. Giao về vận cuối mới yên nghiệp  nhà.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Quý Dậu 31 và 91 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như  nam. Vạn sự thắng ý.

Tân Dậu 43 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Dậu 55 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý.

Đinh Dậu 67 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng nhu nam. Vạn sự thắng ý.

Ất Dậu 79 tuổi. Nam và Nữ: Người hiền gầy dựng nên nhà. Phúc dầy, lộc hậu, lão lai xứng lòng.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tuất 30 và 90 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phúc lộc bình an. Nữ: Cũng như nam. Phúc lộc song toàn.

Nhâm Tuất 42 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như  nam. Vạn sự thắng ý.

Canh Tuất 54 tuổi. Nam: Mưu sự có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tuất 66 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Bính Tuất 78 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam.  Vạn sự thắng ý.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và nữ tháng này: Tốt

Quý Hợi 41 và 101 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Tân Hợi 53 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Hợi 65 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Đinh Hợi 77 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Ất Hợi 89 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Tử Vi Gia Thiên Phúc

Phone: (514) 342 2809

Montreal – Canada