THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 30.7.2020: Phong tỏa Đà Nẵng! VN hết ăn thịt thú hoang? Trump còn giấu chiêu gì? Úc nay là cường quốc!

30 Tháng Bảy, 2020 |

VIỆT NAM: Phúc: Cách ly chứ không phải phong tỏa! Nhưng Đà Nẵng hôm nay được thế giới coi nhưng là một điểm nóng của dịch Vũ Hán, tại sao? Nguyễn Xuân Phúc nói tạm ngưng bán và ăn thịt động vật hoang dã cho đến khi có lệnh mới.

THẾ GIỚI: Nếu tìm ra được nơi phát tán dịch Vũ Hán, sẽ biết ai là kẻ gây tội ác đối với nhân loại. Úc có công trong việc đòi điều tra nguồn gốc coronavirus.

Úc: Mỹ vẫn là đồng minh thân thiết và đáng tin cậy nhất của Úc.

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.