Văn hóa Việt Nam CS còn, đất nước mất

15 Tháng Mười Hai, 2021 | Bình Luận
Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội hôm 26/1/2021. Photo courtesy: Reuters

Cuối tháng vừa qua, Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc với sự hiện diện của những lãnh đạo cao cấp của đảng, quốc hội và chính phủ. Như mọi hội nghị khác, người đứng đầu đảng CSVN có những huấn thị kiểu dạy bảo cho đảng viên, đưa ra những khẩu hiệu quá quen thuộc. Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng hô hào  tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, là nền tảng tinh thần, đuốc soi đường cho quốc dân di.

Trọng nói sau 35 năm đổi mới, Việt Nam có quyền tự hào về những đóng góp của nền văn hóa, xây dựng con người Việt Nam, đẩy lui những cái xấu, cái ác, cái lạc hậu, chống các hành vi sai trái gây tác hại đến văn hóa. Và từ đây, tạo ra sức mạnh tổng hợp của  toàn dân tộc, tận dụng thời cơ, thực hiện thành công mục tiêu đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ 21.

Ngoài ra, Trọng mượn lời của “tiền nhân” để nói rằng “văn hóa còn, đất nước còn” đồng thời trong bài diễn văn vừa nói chuyện, vừa ngâm thơ, đọc ca dao tục ngữ dài hơn một tiếng đồng hồ, Trọng đã chê các văn nghệ sĩ thời nay không có tác phẩm lớn, bài hát hay.

Khi nhà giáo xã hội chủ nghĩa cho rằng sau 35 năm mở cửa ra với thế giới bên ngoài, đảng đã đẩy lui được những cái xấu cái ác, hành vi sai trái để Việt Nam phát triển một nền văn hóa “đậm đà bản sắc dân tộc” là Trọng đã tự vả vào miệng mình, bôi thêm một lớp tro lên mặt con người cộng sản không biết tự trọng, như  chính Trọng.

Trong 15 năm vừa qua khi Trọng ngồi vào ghế tứ trụ, từ chủ tịch quốc hội đến tổng bí thư và chủ tịch nước, Việt Nam là một đất nước băng hoại. Tham nhũng từ trên xuống dưới đến độ bà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phải nói “chúng ăn không chừa một thứ gì”. Hàng chục bộ trưởng, tướng lãnh, ủy viên trung ương, thậm chí cả ủy viên bộ chính trị phải ngồi tù vì tham nhũng.

Đó là về đảng lãnh đạo. Còn về mặt xã hội thì khỏi nói. Hàng ngày nghe biết bao chuyện chướng tai gai mắt, bại hoại từ gia đình, học đường đến nơi làm việc. Những khẩu hiệu và chân dung Hồ Chí Minh được dựng khắp nơi như “Làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” hay  cao hơn một chút “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhưng bản chất họ Hồ có gì để mà học? Có thể nói xã hội Việt Nam hiện nay bị hư hỏng, sa đọa, xuống cấp cũng vì học theo gương ông Hồ bởi thật ra, cuộc đời của ông ta có đầy đủ tính hư tật xấu mà giờ đây đã được phơi bày trước bàn dân thiên hạ nhờ mạng xã hội!

Chính cái “văn hóa đậm đà bản sắc cộng sản”nhập cảng từ chủ thuyết ngoại lai đã khiến đất nước không phát triển, nhờ ngoại viện, còn đảng viên sống nhờ tiền thuế của người dân, bòn rút tài nguyên quốc gia. Cũng chính cái “văn hóa đậm đà bản sắc cộng sản” mà một ông Bộ trưởng Thông tin Truyền thông mong Thủ tướng sớm công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của Việt Nam (chớ không phải là một ngoại ngữ như hiện nay) và một ông Tiến sĩ đề nghị cần sớm chấm dứt tình trạng đơn ngữ ở Việt Nam (công nhận tiếng Hán là ngôn ngữ chính thức như tiếng Việt). Và cũng chính cái “văn hóa đậm đà bản sắc cộng sản” của một chế độ chuyên dùng khẩu hiệu  mà một ông Giáo sư Tiến sĩ  “đề xuất” chấm dứt sử dụng khẩu hiệu Tiên học lễ hậu học văn. Hướng dẫn tuổi trẻ về mặt đạo đức, sống xứng với nhân phẩm song song với phát triển trí tuệ là chuyện bình thường, không cần phải khẩu hiệu hóa như người cộng sản để rồi phải kiến nghị, đề xuất dẹp bỏ.

Thật vậy, người Mỹ và thế giới nghĩ sao khi họ viện trợ tiền bạc, dụng cụ y khoa, hàng chục liều vaccine giúp nhà nước và nhân dân Việt Nam chống dịch nhưng một hoa hậu Việt Nam qua lãnh thổ của Mỹ trình diễn bài hát “cô gái vót chông” nổi tiếng bậc nhất trong “chiến tranh chống Mỹ” với ca từ sắt máu “xiên thây… giặc Mỹ cọp beo” dù chỉ bằng âm thanh của nhạc cụ. Nhưng ai nghe mà không nhớ lại chuyện cũ?

Đó là văn hóa của Việt Nam Cộng Sản (Việt Cộng), sản phẩm của Hồ Chí Minh. Bởi vậy, muốn đất nước còn, phải xóa bỏ quyền lãnh đạo của đảng CSVN.

 

(Trích từ báo in TVTS số 1863 phát hành ngày 08.12.2021)