Chưa muộn, hãy bỏ phiếu NO chống SSM

02 Tháng Mười Một, 2017 | Bình Luận
Máy bay vẽ VOTE NO trên bầu trời thành phố Melbourne. (Hình: TVTS)

Chúng ta đã có một thời gian khá dài để tranh luận hay suy nghĩ. Như Sở Thống kê Úc (ABS) cho biết thì có khoảng 65% những người được gởi giấy bỏ phiếu về hôn nhân đồng tính (same sex mariage – SSM) đã gởi về cho ABS. Chỉ còn đúng một tuần lễ nữa, ngày 7.11.2017, ABS sẽ ngưng tính phiếu thăm dò, điều ngày có nghĩa sau hạn đó, thư bầu đến văn phòng ABS sẽ không được tính.

Nhiều người đã đánh dấu vào phiếu và gởi về ngay. Rất nhiều người đến hôm nay dù không bị bắt buộc bỏ phiếu nhưng đã nói lên ý muốn của mình để các vị dân cử và chính phủ căn cứ vào đó mà quyết định. Nhưng vẫn còn một số người chưa quyết định về lá phiếu thăm dò của họ. Một số cơ quan thăm dò dư luận ngay từ đầu đã cho rằng đa số người dân Úc ủng hộ hôn nhân đồng tính. Gần ngày ABS ngưng nhận phiếu, một vài cơ quan thăm dò nói rằng có khoảng 60% người đã bỏ phiếu YES và đa số người trẻ tuổi nói họ  ủng hộ hôn nhân đồng tính.

Vài cơ quan thăm dò cho rằng phe YES sẽ thắng và phe NO mà đổi ngược tình thế là chuyện không tưởng. Và cũng có những người nói rằng nếu phe NO thắng thì quả là một phép lạ. Tuy nhiên cũng có giả thuyết cho rằng có thể đã có các thế lực muốn thay đổi truyền thống và xã hội cho mục tiêu của họ vì vậy, họ tìm cách tạo cho những người chưa bỏ phiếu hay còn chần chừ có cảm tưởng rằng dù lúc này có bỏ phiếu NO, thì cũng thua.

Nhưng những người chưa bỏ phiếu cũng có thể có lý do khi chưa gởi trả lại phiếu bầu cho ABS. Họ cần phải suy nghĩ vì đang sống trong một xã hội mà càng ngày người ta đua nhau tỏ ra mình là người tân thời, cấp tiến, chữ Anh gọi là “political correctness”, tức là a dua, theo thời, mị dân, làm bộ, hành xử sao cho có vẻ “phải đạo”.

Nếu bạn không tỏ ra phóng khoáng trong suy nghĩ, chấp nhận lối sống của kẻ khác dù nó đi ngược  lại suy nghĩ, phong tục, tín ngưỡng của bạn, bạn sẽ bị người ta chê bai là người lạc hậu, ích kỷ. Có những người cam chịu để sống giả dối, nhưng có người lên tiếng, công bố việc họ bị áp lực phải giả bộ ủng hộ hôn nhân đồng tính, như một vị thượng nghị sĩ nọ (Tin Úc, TVTS số 1645).

Chỉ còn đúng một tuần lễ nữa, ngày 7.11.2017, ABS sẽ ngưng tính phiếu thăm dò. (Hình: TVTS)

Chính những lá phiếu bầu trong vài ngày tới của cử tri sẽ có tính cách quyết định, duy trì truyền thống  gia đình và xã hội trong đó một gia đình gồm có người cha, người mẹ và con cái, hoặc chỉ là hai vợ chồng. Lá phiếu NO của quý vị sẽ bảo đảm cha mẹ có quyền đối với con cái vị thành niên trong vấn đề giáo dục giới tính ở học đường, những tu sĩ, người chứng hôn, phục vụ đám cưới có quyền từ chối phục vụ hôn lễ của cặp đồng tính mà không bị luật pháp trừng phạt.

Lá phiếu NO của quý vị sẽ tiếp tục bảo đảm một người nam luôn luôn được gọi là Ông (Mr), một người nữ được gọi là Bà (Mrs) chứ không thể gọi bằng một danh từ có tính cách trung tính (neuter) không thuộc giống đực hay giống cái.

Lá phiếu NO của quý vị sẽ làm các trường học dẹp những tài  liệu giảng dạy về giới tính cho học sinh  có những câu như “It’s a total lie that all guys have dicks and all girls have vaginas” (page 24 “OMG I’m Trans” – Minus 18 (Victoria Govt, theo The Australian) hay “Penis-in-vagina sex not the only sex, and certainly not the ultimate sex” (page 10 “OMG I’m Queer” – Minus 18 (South Australia,  theo The Australian).

Lá phiếu NO của quý vị sẽ tái xác nhận rằng chỉ có  người đàn ông  và người đàn bà giao hợp mới tạo thành cái bào thai và cho ra đời một hài nhi, và đó là ý nghĩa của hôn nhân. Hai người đàn ông làm tình với nhau hoặc hai người đàn bà làm tình với nhau, không thể sinh ra con cái. Hai tinh trùng hay hai trứng noãn tự nó không thể tạo ra bào thai dù y khoa có tiến bộ cách mấy.

Hợp thức hóa hôn nhân đồng tính sẽ tạo ra một xã hội ích kỷ, thụ hưởng và xáo trộn (vì khiếu nại, kiện tụng) chứ không phải một xã hội bao dung, vị tha và ổn định như những người cấp tiến thường rêu rao. Chúng ta chấp nhận những người đồng tính (thuộc thiểu số) nhưng không muốn họ thay đổi phong tục và đạo đức xã hội.

Hãy đánh dấu vào ô NO và gởi đi ngay bây giờ.

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1649 phát hành ngày 01.11.2017)